Podkarpackie

Wykonanie przebudowy - zamówienie publiczne

Urząd Zamówień Publicznych, Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl, Rzeczpospolita Polska, Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa,Faks: (022) 45 87 700, Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Poprawiony (środa, 16 czerwca 2010 08:29)

Więcej…

 

Dane podstawowe

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie - Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego, ul. Sokoła 7-9 , 35-010 Rzeszów.

www.teatr-rzeszow.pl

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie działa od 1944 r.

Od początku swojego istnienia daje przedstawienia zarówno w Rzeszowie, jak i w innych miastach Polski południowo-wschodniej. Występuje regularnie na kilku dużych stałych scenach miast regionu.

Jednym z pierwszych dyrektorów Teatru była Wanda Siemaszkowa, zaliczana do najwybitniejszych aktorek w historii teatru polskiego. Ze sceną tą związany był również inny świetny aktor, Zdzisław Kozień - znany z wielu ról w filmach i serialach telewizyjnych, m.in. z roli Zygmunta Starego w serialu „Królowa Bona” i porucznika Zubka w „07, zgłoś się”.

Teatr mieści się w dwóch historycznych budynkach (administracja i Mała Scena im. Zdzisława Kozienia w zabytkowej willi należącej niegdyś do rodziny Holzerów, Duża Scena w budynku dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”).  Duża Scena ma 353 miejsc, Mała - 76.  

Teatr im. Wandy Siemaszkowej rocznie daje około 300 spektakli dla kilkudziesięciu tysięcy widzów. Premierom towarzyszą wernisaże wystaw, na których prezentowane są prace najwybitniejszych artystów z Polski i z zagranicy.

W Teatrze odbywa się również jeden z najstarszych polskich festiwali teatralnych - Rzeszowskie Spotkania Teatralne (w 2018 roku odbyła się ich 57. edycja) oraz Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe (w 2019 roku – 25. edycja).  

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie prowadzi działalność kulturalną, polegającą na tworzeniu i upowszechnianiu kultury.

Działalność kulturalna prowadzona jest przez organizowanie:
spektakli teatralnych Rzeszowskich Spotkań Teatralnych (co rok) Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych (co rok) współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami o podobnym charakterze i zadaniach.  

Terenem działania jest miasto Rzeszów i obszar województwa podkarpackiego. Teatr może prowadzić działalność artystyczną na obszarze kraju i poza jego granicami. Inauguracja roku artystycznego następuje we wrześniu, a zakończenie sezonu w czerwcu.

Teatr może odpłatnie udostępniać swoje sceny, widownię, foyer i zaplecze na różnego rodzaju imprezy: kulturalne, spotkania, zjazdy. Działalność kulturalna oraz usługi najmu pomieszczeń Teatru nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. 
 

Teatr im. W. Siemaszkowej jest jedynym zawodowym teatrem dramatycznym działającym od 70 lat na terenie Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Jest instytucją kultury o podstawowym znaczeniu dla działalności kulturalnej w województwie. Oferuje mieszkańcom szereg propozycji repertuarowych. Z roku na roku wzrasta zarówno liczba takich propozycji jak i ilość widzów.

Teatr spełnia ważną rolę w kształtowaniu życia kulturalnego w południowo-wschodniej Polsce: oprócz produkcji spektakli prowadzi Szajna Galerię, organizuje znaczący konkurs o zasięgu międzynarodowym – Biennale Plakatu Teatralnego oraz jest organizatorem dwóch ogólnopolskich przeglądów teatralnych – Rzeszowskich Spotkań Teatralnych (od 2014 roku w formule Festiwal Nowego Teatru) i Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych.

Od wielu lat prowadzi także aktywną działalność edukacyjną. W 2013 r. Teatr zrealizował projekt pn. „Teatr e-misyjny”, współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Przedsięwzięcie, w swym założeniu, miało pomóc, niwelując naturalne poczucie niekompetencji, w zbliżeniu młodych widzów do teatru, bez odzierania go z tajemnicy właściwej sztuce.

Uczestnictwo w projekcie było dobrym pretekstem dla młodzieży do samodzielnej refleksji na temat teatru oglądanego „od kulis”. Dla nauczycieli zaś – przeżytą wspólnie z wychowankami przygodą. 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie prowadzi od lat współpracę międzynarodową z placówkami kultury oraz zagranicznymi artystami.

 Od 1997 r. w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej mieści się Szajna Galeria – jedyna w Polsce i na świecie stała ekspozycja prac prof. Józefa Szajny, jednego z najważniejszych artystów XX wieku.

 

http://teatr-rzeszow.pl/article/szajna-galeria?m=70

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej stawia także na nowoczesność. Jest wyposażony w urządzenia dla widzów słabosłyszących. Posiada także bezprzewodowy dostęp do Internetu.

 

 Poprawiony (wtorek, 05 lutego 2019 10:02)

 

Festiwal Nowego Teatru

http://fnt-rzeszow.pl/

Poprawiony (środa, 08 lipca 2020 13:57)

Więcej…

 

Redakcja

Teatr im. W. Siemaszkowej
35-010 Rzeszów
ul. Sokoła 7-9
(+48) 17 853 27 48

Poprawiony (wtorek, 05 lutego 2019 10:03)

 
Powiaty